top of page
logo yesodot final-04.jpg
דרור ישראל - לוגו.jpg

התיישבות בנגב ובגליל

מתנות לחתונות.JPG
DSC_0175.JPG
DSC_0023.JPG

תנועת דרור ישראל הינה תנועה חברתית חינוכית הפועלת החל משנת 2006 בתחומי החינוך, הקהילה, התרבות והרווחה. במסגרתה פועלים עשרות אלפי חניכים ואלפי בוגרים החיים במסגרת קבוצות מחנכים ברחבי הארץ, בדגש על הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.

התנועה וחבריה מתמקדים בחינוך לשוויון וציונות, חיזוק הקהילתיות והפחתת הניכור של הישראלי והחברה הישראלית. אנשי התנועה שמו לעצמם למטרה לחזק את עקרונות הערבות ההדדית והפעולה המשותפת, ולשלב עוד ועוד ישראלים בפעילות למען החברה והקהילה.

דרור ישראל יוצרת אלטרנטיבה ישראלית צעירה לחיים המודרניים: חיים פשוטים יותר, מחוברים לסביבה ולקהילה. אנחנו מאמינים שזה טוב לאדם הבודד, למשפחה, לקבוצה ולקהילה, בפרט בעולם המערבי של המאה ה-21. כך, דרור ישראל היא מרכז פעילות של 160 אלף חניכים מכלל המגזרים בישראל, אך גם בית מקורי ואלטרנטיבי לצעירים שמחפשים אורח חיים אחר, עם מחויבות חברתית וקהילה תומכת.

המודל השיתופי של דרור ישראל מחדש את עקרונות הקיבוץ למאה ה-21. התנועה פיתחה מודל של קיבוץ מחנכים עירוני והקימה קהילות כאלה בכל רחבי ישראל ובנגב ובגליל בפרט. בכל אחד מהם חיה קהילה ייחודית ומעורבת בנעשה ביישוב, וחבריה פעילים בעיקר בתחומי החינוך, החברה והתרבות.

בכל שנה התנועה מלווה ותומכת בצעירים ובקבוצות צעירים הרוצים להתיישב בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית במדינת ישראל.

ליווי המתיישבים כולל הכשרה, ליווי חינוכי, ליווי תעסוקתי, הקניית כלים וקשר עם הרשויות. כמו כן, המתיישבים החדשים נקלטים באופני הפעילות הרבים שהתנועה מפעילה יחד עם ליווי וייעוץ תעסוקתי לתחומי פעילות אלו שכולל גם הגנה על זכויות עובדים.

סמינר אוהלים תשעח-010.JPG
במסלול-012.JPG
DSC_0083.JPG
DSC_0002.JPG
2014-12-16 22.46.35.jpg
bottom of page