top of page

תקנון תשלומים ונוהל החזרים

 עמותת יסודות לצמיחה דרור - מי אנחנו

עמותת יסודות לצמיחה דרור מקימה ומפעילה פרויקטים חינוכיים, קהילתיים ותרבותיים לפעוטות, ילדים, בני נוער, צעירים, מבוגרים וזקנים בכל רחבי הארץ, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

הפרויקטים נפרשים על פני תחומים רבים: חינוך, קהילה, תרבות, חקלאות, ספורט, רווחה להגשמת ערכי הציונות, חלוציות, שוויון ערך האדם, דמוקרטיה ושלום.

בעתות חירום לאומי, העמותה מתגייסת ומקיימת אופני פעילות ייחודיים וייעודיים למגוון אוכלוסיות בתיאום הרשויות המקומיות והארציות.

הפרויקטים מופעלים ומודרכים על ידי חברי וחברות קיבוצי המחנכים (תנועת דרור ישראל) הפרושים בכל רחבי הארץ.

bottom of page